Lektoři

Pavel Hodál

V běžném životě jsem učitel žáků a lektor dospělých. Stále hledám co učit a jak to učit. Mám rád Indii, mám rád CLIL, rád využívám technologie při výuce. Myslím si ale, že technologie jsou pouhým prostředkem k vyšším cílům a neměly by být nasazovány samoúčelně.

Mimo to, že učím informatiku a přírodopis na základní škole, mám rád i zeměpis a často přemýšlím, co je vlastně jeho obsahem. Pouhý seznam geografických faktů to určitě není.
Jsem certifikovaný Google trenér a
 Google technologie školím, učím a aktivně používám.

Píšu na web www.tybrdo.cz o výuce a také o Indii.

Štěpánka Baierlová

V loňskem roce jsem přesídlila ze Sušice do Brna a v současné době učím na základní škole Labyrinth v Brně matematiku, informatiku a robotiku. Hodně o své práci přemýšlím a neustále se snažím hledat nové cesty, které naše školství mohou posunout o kousek dál.

V poslední době je pro mne velkým tématem vše kolem didaktiky a metod, které mohou napomoci učení mých žáků.

Ludmila Kovaříková

Učím češtinu a angličtinu na základní škole ve Vranovicích a prozkoumávám světy čtenářské a digitální gramotnosti, ve kterých hledám způsoby, jak rozvíjet myšlení dětí. A také se ráda učím nové věci.

Ve volných chvílích relaxuji u knih a meditací.

Jsem členkou GEG Učte s námi, publikuji na svých stránkách a sociálních sítích.

Karel Malík

Učitel zeměpisu a informatiky na malé vesnické škole. Nadšenec do map a produktů Google ve školství. Rád nachází správnou cestu nejen v přírodě, kde se cítí skvěle, ale také ve svých hodinách, kde se snaží kombinovat různé styly výuky zaměřené na rozvoj nejen digitálních kompetencí žáků.

Jarda Mašek

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Anglický jazyk – Technická a informační výchova. Je učitelem na střední škole, lektorem kurzů a workshopů pro učitele a autorem článků o vzdělávání. Spolupracuje s Wikimedia ČR na přípravě a vedení kurzů o psaní Wikipedie a tvorbě vzdělávacích materiálů pro učitele. Je členem GEG ČR, Wikimedia ČR a Českého klubu absolventů IVLP. Vede portál o vzdělávacích technologiích Spomocník. Je též vedoucím Virtuálního Digicentra Elixíru do škol.Více o něm najdete na www.jaroslavmasek.cz nebo na LinkedInu.

Veronika Švecová

Vystudovala jsem Pedagogickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci, v rámci doktorského studia jsem se věnovala především didaktice literatury a literatuře pro děti a mládež. Autorsky i redakčně jsem se podílela na vzniku vzdělávací řady Literární výchova pro život nakladatelství Didaktis a dalších publikací.

Lucie Drimlová

Provádím digitálním světem žáky, učitele, rodiče a vedení školy, aby využívali dostupné informační technologie efektivně, bezpečně a jednoduše.

V současné době učím na Gymnáziu Brno, Vídeňská, kde také spolupracuji na zavádění nových řešení a připravuji workshopy pro žáky i učitele. Hledám, zkouším nové nástroje a jak je smysluplně využívat s přesahem do jiných předmětů.

Jitka Hodálová

Patří ke šťastným lidem – práce je pro ni zábavou i detektivkou. Neustále hledá tu správnou cestu, která by byla pro děti ta správná, tvořivá a přínosná.

Dlouhodobě se zabývá hudební výchovou, ve které uplatňuje prvky z Orffovy školy, celostní muzikoterapie L. Holzera a vlastní přístup.

Nebaví ji ale jen hudba, potřebuje ve výuce rozmanitost. Zkouší a používá výuková centra, robotiku, ozoboty a jiné.

Pracuje na ZŠ Didaktis jako učitelka 1. stupně.

Václav Maněna

Je učitel, lektor, ajťák a jůtůber. Několik let připravoval budoucí učitele informatiky na univerzitě Hradec Králové. Nyní učí informatiku na lyceu ve Školách Březová, kde probíhá výuka výhradně online. Má bohaté zkušenosti se zaváděním a využíváním technologií ve výuce. Je správce facebookových skupin Výuka informatiky a Moodle CZ & SK. Provozuje kanál Videovýuka s Václavem Maněnou. Spolupracuje s Národním pedagogickým institutem ČR, ve kterém se podílí na metodické podpoře škol v online výuce.

Barbora Havířová

Učitelka matematiky, fyziky a informatiky na gymnáziu. Ráda šíří nadšení a pozoruje, kam až může od první jiskřičky doputovat. Zkoumá, k čemu všemu se dá využít micro:bit. Vede kroužek programování, vede studenty, kteří vedou kroužek programování, ...

Andrea Kalusová

Už během studií na vysoké škole se začala zabývat kooperativní výukou, později i formativním hodnocením a vlivem hodnocení na klima třídy a rozvoj žákových kompetencí. Vede semináře pro učitele základních škol. Od roku 2016 přednáší na Masarykově Univerzitě v rámci předmětu Pedagogická diagnostika. Aktivně se zajímá o rozvoj studentů Učitelství 1. stupně ZŠ, vede jejich pedagogické praxe. Podporuje program Začít spolu a ve výuce i ve vedení školy upřednostňuje partnerský přístup.

Andrea vystudovala Pedagogickou fakultu MU, obor učitelství 1. stupně ZŠ. Postupně pracovala v MŠ, ŠD, ZŠ. Aktuálně je ředitelkou ZŠ a MŠ Didaktis s.r.o. Brno.

Stanislav Štěpáník

Doc. PhDr. Stanislav Štěpáník, Ph.D., působí na Katedře českého jazyka a literatury Pedagogické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Ve školství pracuje již od roku 2004, nejprve jako učitel základní školy, později jako učitel na obchodní akademii a na gymnáziu, nyní jako učitel na škole vysoké. Dlouhodobě se zabývá didaktikou mateřského jazyka, a to nejen v českém, ale i mezinárodním kontextu. Je autorem mj. výzkumné monografie Výuka češtiny mezi tradicí a inovací (Academia, 2020) a spoluautorem mj. didaktické monografie Školní výpravy do krajiny češtiny (Fraus, 2020), v níž je prezentována komunikačně-funkční koncepce výuky českého jazyka v základní škole.

Roman Podlena

Učím na Gymnáziu Matyáše Lercha v Brně matematiku, informatiku a logiku. V roce 2010 jsme ve škole zavedli Google Workspace, které se od té doby snažíme využívat víc a víc. Zajímám se o nové trendy v oblasti IT, matematiku, logické úlohy a šifry.

Množství času stráveného u počítačů si vynahrazuji pobytem na ledě při curlingu, který je mou srdeční záležitosti.

Petra Boháčková

Petra vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně učí na Základní škole a Mateřské školy Dr. E. Beneše v Praze 9 - Čakovicích fyziku a anglický jazyk a pracuje tam také jako zástupkyně.

Je členem GEG Učte s námi, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 Apple Professional Developement Trainer a od roku 2015 také Apple Distinguished Educator.

Jitka Rambousková

Učitelka 2. st M + Inf, fanda do technologií ve výce a autorka webu www.cojsemvyzkousela.cz

Slávek Hora

Měl jsem být zemědělcem, ale chtěl jsem být učitelem. Dokázal jsem to. S češtinou a dějepisem. A pak přibyla také informatika, protože ji neměl kdo učit. Smysluplné využití ICT v předmětech, to je moje poslání a můj cíl. Stejně tak první linie – základní škola. Momentálně Základní škola Bystřice, okres Benešov. Jinak jsem stále ale všudezdejší. Lektor smysluplného zavádění ICT do výuky a formativního přístupu k hodnocení.

Dana Pauková

Jsem učitelka matematiky a fyziky na Gymnáziu v Židlochovicích. Učím dvacet let a poslední dobou se učím hrát na hřišti svých žáků a používat nástroje, které jsou jim blízké. A moc mě to baví.

Irena Matušková

Zdá se, že mám malý radar na odhalení nadaných dětí. Kde se vzal? Jsem učitelka, kterou práce s nadanými dětmi nesmírně baví a naplňuje, jsem matkou nadaného dospělého dítěte a v době, kdy tohle téma bylo velká neznámá, jsem pravděpodobně byla nadané dítě. Na vlastní kůži jsem si tak zažila pohled ze všech stran.

Martina Plchová

Učím na základní škole Čj, Ov, Aj, ČDJ a to, co je potřeba. Původně dezertér a nyní už třetím rokem navrátilec do školství. Čtrnáct let práce mimo školu mi poskytlo pohled za obzor chodeb, kde každých 45 minut zvoní (obvykle). To, co mi těch 14 let chybělo nejvíc, byla čeština. Táhlo nás to k sobě pořád, neodolatelně. Tak jsem začala ve volném čase učit češtinu ty, kteří si nás vybrali, ale nerozuměli řeči našeho kmene. A pak jsem zjistila, že bych zase ráda učila i před obědem.

Lucie Hrušková

Vystudovaná grafička, ilustrátorka a učitelka na 1. stupni ZŠ. Vášnivá čtenářka, vytrvalá běžkyně a plavkyně, houževnatá hráčka na strunné nástroje, folková a barokní zpěvačka, a hlavně průkopnice 3D tisku na ZŠ Didaktis!

David Plešinger

Ve společnosti Acer Czech Republic je zodpovědný za segment vzdělávání a rozvoj partnerského prodejního kanálu. Ve své profesi zhodnocuje každodenní kontakt se školskou problematikou a dlouholeté zkušenosti z práce s prodejci ICT v Česku i na Slovensku.

Jeho kolegové u něj oceňují schopnost odhalit potenciál nových projektů a nadchnout pro ně sebe i ostatní.

Je zastáncem přístupu respektujícího individualitu každé školy. Podporuje racionální využívání IC technologií ve výuce – tak, aby každý žák byl v budoucnu kompetentní svobodně si vybrat vhodné nástroje a smysluplně je využívat.

Filip Goszler

Filip se pohybuje v oblasti digitálních technologií dlouhé roky. Prošel vedením velkých vzdělávacích projektů, poté pět let vedl ostravský Impact Hub. Od roku 2016 má na starost digitální komunitu GUG.cz, která ročně vzdělá tisíce učitelů, vývojářů, podnikatelů i běžných uživatelů. Pomohl založit komunity jako TechMeetup Ostrava, Startup Weekend Ostrava, je aktivní školitel moderních technologií a Google Certified Trainer.


Miriam Sedláčková

Učím, protože mě to baví. A od 80. let minulého století přemýšlím, jak zařídit, aby algoritmizace bavila i ty kolem. Což zejména u učňů není lehké.

Radovan Jansa

Zkušenosti z jazykové základní školy a taneční konzervatoře mě přivedly na Pedagogickou fakultu MU. Cesta na Erasmus a práce jako asistent pedagoga již při studiu začaly učitelskému povolání dávat smysl a nový rozměr. V současné době patřím k týmu ZŠ Labyrinth, kde učím na 1. stupni. Při mé práci se snažím vidět a slyšet své žáky a výuku připravovat s ohledem na jejich potřeby a možnosti. V tom mi moc pomáhají principy nenásilné komunikace. Stále objevuji další zákoutí učitelského řemesla a baví mě výzvy, které to každodenně přináší. Nejvíce mě baví hodiny matematiky a lámání si hlavy nad šiframi, hlavolamy a logickými úlohami. V současnosti často zaměřuji své přemýšlení na práci s nadanými dětmi.

Daniel Pražák

Učitel na ZŠ Praha 7, mluvčí iniciativy Otevřeno a doktorand na Ústavu výzkumu a rozvoje vzdělávání. V podcastu Hovory z kabinetu představuji inspirativní učitelky a učitele z celé ČR. Díky spolupráci s Mapy.cz se snažím sám trochu té inspirace také předat. Ze všech důvodů, proč by měl jet Pražák do Brna, považuji BUM za ten nejlepší.

Pavlína Loňková

Učí na 1. stupni, od roku 2019 je členkou týmu fakultní a laboratorní základní školy Labyrinth v Brně, kde působí jako třídní učitelka, interní mentorka, metodička pro 1. stupeň a také v rozšířeném vedení školy.

V balíčku zásadních pedagogických témat má v poslední době zejména plánování a práci s cíli, oblast hodnocení, kolegiální podporu a rozvoj čtenářských a pisatelských dovedností.

Eva Nečasová

Eva Nečasová je zakladatelkou neziskové iniciativy AI dětem, která si klade za cíl podpořit vzděláváni v oboru umělé inteligence na základních školách. Do českého prostředí také přináší koncept finské autorky Lindy Liukas „Hello Ruby“. Živí se navrhováním počítačových her, letteringem komiksů a dalšími aktivitami z oblasti designu.

Simona Špačková

Od útlého mládí je součástí udržování lidových tradic na Horácku a nyní propojuje moderní technologie s prohlubováním poznání kulturního dědictví dětí napříč všemi předměty. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na TV na MU v Brně. Ráda pracuje ve smysluplných celcích, kde využívá mezipředmětové vztahy a jejich vzájemné propojení s moderními přístupy k učení. Je autorkou procvičovacích sešitů z matematiky 2.-5. třídy a spoluautorkou metodik pro 2. a 3. třídu.

Pavel Špaček

Vystudoval učitelství matematiky a zeměpisu na MU v Brně. Již od studentských let ho fascinovaly počítače a jejich možnosti. Proto vždy hledal cesty, jak tyto technologie rozumně a efektivně uchopit. To ho dovedlo až k pravidelnému zařazování a využívání ICT ve vyučovací hodině jako běžné pomůcky.

Aktivně se snaží dělit se širokým okolím o své know-how na svých webovkách kantorina.cz, v rámci skupiny GEG Uranium a na Twitteru.

Magdalena Málková

Magdalena vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Karlově v Praze. V průběhu studia se více zajímala o Hejného metodu vyučování matematiky, působí i jako lektorka a tutorka této metody. Spoluzaložila dvě základní školy na Kolínsku, učila na 1. i 2. stupni ZŠ. Má zkušenosti i s výukou v Montessori mateřské škole. Vede semináře a webináře pro učitele, v době pandemie spolupracovala s Českou televizí na pořadu UčíTelka. Několik let působila v projektech Inovace ŠVP ve školních družinách a diferenciace výuky matematiky na 1. stupni ZŠ. Je autorkou a spoluautorkou metodických materiálů pro učitele. Za svou práci získala ocenění v Global Teacher Prize Czech Republic.

Baruš Jeřábková

Mgr. Barbora Jeřábková je lektorka, umělkyně a hudebnice, jejímž cílem je propojování umění, vzdělávání a technologií. Působí mimo jiné jako koordinátorka kreativní a digitální výuky v NF Eduzměna Kutnohorsko a v oblasti digitalizace ve školství spolupracuje také s Národním pedagogickým institutem. Jejím přáním je poskytovat učitelům inspiraci a podporu a přispívat k pozitivním změnám ve vzdělávání. Více na Barus.cz

Jitka Chalupníčková

V organizaci Jules a Jim, která se již přes 20 let věnuje primární prevenci na školách, jsem členkou týmu, zabývajícím se intenzivně již několik let tématy efektivní kyber prevence a digitálního wellbeingu. Jsem projektovou manažerkou nově vznikajícího projektu na tato témata a zároveň bývalou koordinátorkou a lektorkou kyber preventivního programu Internetoví úžasňáci. Před působením v Jules a Jim jsem působila jak v komerční, tak neziskové sféře jako projektová manažerka různých vzdělávacích projektů. Mimo Jules a Jim pracuji jako psychoterapeutka.

Vendula Smith

Vystudovala jsem anglistiku a germanistiku na FF Brno a od té doby učím děti i dospělé. Za svůj profesní život jsem učila na jazykovách školách, ve Španělsku i na mezinárodní škole v Brně. Poslední dva roky vyučuji anglický jazyk na ZŠ Didaktis.

Ve svých hodinách stále hledám cesty, jak výuku udělat co nejzajímavější a zároveň přípravy co nejefektivnější.

Klára Jabůrková

Působím jako školní speciální pedagožka na ZŠ Didaktis a setkávám se s dětmi s pestrou škálou potíží. Stále se snažím hledat pokročilejší způsoby, jak jim pomáhat zažít při učení úspěch a jak jim pomáhat na cestě ke kvalitnímu a spokojenému životu.

Ivana Tlusťáková

Má dlouhodobou praxi s výukou nadaných žáků na I. stupni základní škol. Také se jako současná redaktorka nakladatelství Didaktis redakčně i autorsky podílela na vývoji pracovního sešitu pro nadané žáky – Koumák.

Michaela Cizlerová

Od výuky matematiky a výtvarné výchovy jsem se již před více než deseti lety přesunula k tvorbě učebnic v nakladatelství Didaktis.

Matematika je má celoživotní láska a její zpřístupňování široké veřejnosti je pro mne velkou výzvou. Věřím, že svou cestu k tomuto oboru si může najít každý, je třeba jen ukázat, že má taková cesta smysl. Jako autorka i redaktorka řady učebnic se tak snažím ukazovat matematiku jako užitečný nástroj, který používáme v každodenním životě, a přispět tím k odbourání obecné představy, že „matematika je strašák a nutné zlo“.

Magdalena Tylová

Zkušenosti z jazykové základní školy a taneční konzervatoře mě přivedly na Pedagogickou fakultu MU. Cesta na Erasmus a práce jako asistent pedagoga již při studiu začaly učitelskému povolání dávat smysl a nový rozměr. V současné době patřím k týmu ZŠ Labyrinth, kde učím na 1. stupni. Při mé práci se snažím vidět a slyšet své žáky a výuku připravovat s ohledem na jejich potřeby a možnosti. V tom mi moc pomáhají principy nenásilné komunikace. Stále objevuji další zákoutí učitelského řemesla a baví mě výzvy, které to každodenně přináší. Nejvíce mě baví hodiny matematiky a lámání si hlavy nad šiframi, hlavolamy a logickými úlohami. V současnosti často zaměřuji své přemýšlení na práci s nadanými dětmi.

Michal Mikláš

Michal vystudoval odbornou informatiku. A protože ho učení opravdu hodně baví, tak od roku 2005 učí informatiku a počítačovou grafiku (zejména semináře pro maturanty) na Gymnáziu a Jazykové škole ve Zlíně a na Univerzitě Tomáše Bati. Je nadšenec do technologií a fotografování. Těší ho, když jeho studenti dokáží na počítačích vytvořit funkční a hezky vypadající výstupy, které jim pomohou v jejich budoucím uplatnění. Díky tomu, že má svou práci opravdu rád, tak je držitel ocenění Zlatý Ámos 2012 a finalista Global Teacher Prize Czech Republic 2022.

Olga Novotná

Vystudovala Pedagogickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, obor Učitelství pro 1. st. ZŠ. Pracuje na Základní škole Brno, Vejrostova, jako učitelka Začít spolu a koordinátorka ŠVP, zde zejména metodicky vede tým učitelů Začít spolu. Nedílnou součástí její pedagogické činnosti je praktická příprava studentů Pedagogické fakulty MU, jejich mentorské vedení i další šíření a lektorování programu Začít spolu, zaměřené na praktické zkušenosti, první kroky jak začít se Začít spolu a sebehodnocení. Za velmi důležitý považuje individuální přístup k dítěti, partnerský vztah s rodiči a především vnitřní motivaci dětí. Práce s dětmi ji stále velmi baví, dodává energii a je pro ni smysluplným a obohacujícím povoláním.

Milan Khas

Mgr. Miloslav Khas je učitel a ICT metodik na ZŠ Staňkov. Věnuje se integraci informačních technologií do vzdělávání, především pak jejich smysluplnému využití napříč předměty. Výsledky své práce pravidelně publikuje populární formou na svém blogu, na sociálních sítích a na odborných portálech, např. Spomocník na Metodickém portálu RVP.CZ.

Vede DIGI centrum v Plzni, je členem skupiny GEG Učte s námi. Účastní se se svými žáky mezinárodních eTwinningových projektů a je koordinátorem celostátního setkávání učitelů ve Staňkově.

Lenka Krejčířová

Jmenuji se Lenka Krejčířová a 13 let pracuji v České spořitelně. Jsem součástí týmu Abeceda peněz, který se věnuje finančnímu vzdělávání žáků na 1. stupni základních škol.

Našim posláním je hravou a interaktivní formou učit děti finanční gramotnost. Více informací najdete na www.abecedapenez.cz.

Miroslav Mráz

Učí informatiku na základní škole Labyrinth v Brně, zajímá se o informační a datovou gramotnost (www.datavengers.cz), vede brněnské DIGI centrum a Lego inovační studio, ve kterých s učiteli sdílí inspiraci pro smysluplnou a poutavou výuku. V současnosti v rámci projektu Nová informatika beze strachu na 1. stupni ZŠ pracuje na metodice propojující informatická témata s ostatními tématy dalších předmětů tak, aby se nejednalo pouze o izolované informatické aspekty, ale aby žáci získali zkušenosti a objevovali nové koncepty o světě kolem nich a způsobech využití digitálních technologií prostřednictvím her, experimentů, diskuzí a dalších v jim pochopitelných a dostupných souvislostech.