Lektoři

Pavel Hodál

V běžném životě jsem učitel žáků a lektor dospělých. Stále hledám co učit a jak to učit. Mám rád Indii, mám rád CLIL, rád využívám technologie při výuce. Myslím si ale, že technologie jsou pouhým prostředkem k vyšším cílům a neměly by být nasazovány samoúčelně.

Mimo to, že učím informatiku a přírodopis na základní škole, mám rád i zeměpis a často přemýšlím, co je vlastně jeho obsahem. Pouhý seznam geografických faktů to určitě není.
Jsem certifikovaný Google trenér a Google technologie školím, učím a aktivně používám. 

Píšu na web www.tybrdo.cz o výuce a také o Indii.

Ludmila Kovaříková

Učím češtinu a angličtinu na základní škole ve Vranovicích a prozkoumávám světy čtenářské a digitální gramotnosti, ve kterých hledám způsoby, jak rozvíjet myšlení dětí. A také se ráda učím nové věci.

Ve volných chvílích relaxuji u knih a meditací.

Jsem členkou GEG Učte s námi, publikuji na svých stránkách a sociálních sítích.

Libor Klubal

Libor Klubal je učitel matematiky, informatiky a programování s reálnými zkušenostmi ze základního, středního a vysokého školství. Aktuálně je ředitelem ZŠ Velké Hoštice a své zkušenosti pak předává jako odborný asistent na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a také lektor dalšího vzdělávání. O možnostech vzdělávání s moderními technologiemi přednáší na konferencích v České republice i v zahraničí. Od roku 2013 je držitelem titulu ADE (Apple Distinguished Educator) a také certifikace lektora společnosti Apple (Apple Professional Development Authorised Trainer). Provozuje portál Moderní výuka (www.ipadvetride.cz) a aktivně se podílí na školeních učitelů, například i organizováním Letní školy s iPady (www.ipadmoravka.cz).

Karel Malík

Učitel zeměpisu a informatiky na malé vesnické škole. Nadšenec do map a produktů Google ve školství. Rád nachází správnou cestu nejen v přírodě, kde se cítí skvěle, ale také ve svých hodinách, kde se snaží kombinovat různé styly výuky zaměřené na rozvoj nejen digitálních kompetencí žáků.

Jarda Mašek

Vystudoval Pedagogickou fakultu Univerzity Karlovy, obor Anglický jazyk – Technická a informační výchova. Je učitelem na střední škole, lektorem kurzů a workshopů pro učitele a autorem článků o vzdělávání. Spolupracuje s Wikimedia ČR na přípravě a vedení kurzů o psaní Wikipedie a tvorbě vzdělávacích materiálů pro učitele. Je členem GEG ČR, Wikimedia ČR a Českého klubu absolventů IVLP. Vede portál o vzdělávacích technologiích Spomocník. Je též vedoucím Virtuálního Digicentra Elixíru do škol.Více o něm najdete na www.jaroslavmasek.cz nebo na LinkedInu

Klára Čtveráčková

Klára Čtveráčková působí jako učitelka prvního stupně v laboratorní škole ZŠ Labyrinth v Brně. Již během studií na Masarykově univerzitě strávila půl roku studiem učitelství v Dánsku a po absolvování působila téměř 4 roky jako učitelka na prvním stupni v Anglii. Anglické školství klade velký důraz na rozvíjení čtenářských a pisatelských dovedností a hodnotovou výuku, což Klára přenáší do své výuky. Její učitelská filozofie je postavena na strategii pozitivního přístupu k řízení třídy a výuce k takzvanému growth mindset (vědomí, že učením, úsilím, překonáváním výzev a překážek se můžeme změnit a zlepšit). 

Lucie Drimlová

Provádím digitálním světem žáky, učitele, rodiče a vedení školy, aby využívali dostupné informační technologie efektivně, bezpečně a jednoduše.

V současné době učím na Gymnáziu Brno, Vídeňská, kde také spolupracuji na zavádění nových řešení a připravuji workshopy pro žáky i učitele. Hledám, zkouším nové nástroje a jak je smysluplně využívat s přesahem do jiných předmětů. 

Jitka Hodálová

Patří ke šťastným lidem – práce je pro ni zábavou i detektivkou. Neustále hledá tu správnou cestu, která by byla pro děti ta správná, tvořivá a přínosná.

Dlouhodobě se zabývá hudební výchovou, ve které uplatňuje prvky z Orffovy školy, celostní muzikoterapie L. Holzera a vlastní přístup.

Nebaví ji ale jen hudba, potřebuje ve výuce rozmanitost. Zkouší a používá výuková centra, robotiku, ozoboty a jiné.

Pracuje na ZŠ Didaktis jako učitelka 1. stupně.

Václav Maněna

Je učitel, lektor, ajťák a jůtůber. Několik let připravoval budoucí učitele informatiky na univerzitě Hradec Králové. Nyní učí informatiku na lyceu ve Školách Březová, kde probíhá výuka výhradně online. Má bohaté zkušenosti se zaváděním a využíváním technologií ve výuce. Je správce facebookových skupin Výuka informatiky a Moodle CZ & SK. Provozuje kanál Videovýuka s Václavem Maněnou. Spolupracuje s Národním pedagogickým institutem ČR, ve kterém se podílí na metodické podpoře škol v online výuce.

Barbora Havířová

Učitelka matematiky, fyziky a informatiky na gymnáziu. Ráda šíří nadšení a pozoruje, kam až může od první jiskřičky doputovat. Zkoumá, k čemu všemu se dá využít micro:bit. Vede kroužek programování, vede studenty, kteří vedou kroužek programování, ...

Lenka Kramářová

Učitelka na gymnáziu, lektorka Elixíru do škol, učím M, F a baví mě to. 

Vojtěch Maxera

Učitel informatiky a fyziky na druhém stupni. Fanda robotů, 3D tisku a chytré domácnosti.

Jana Šindlerová

Korpusová a komputační lingvistka, lektorka digitálních kompetencí a využití korpusů a jazykových modelů ve výuce, učitelka angličtiny, českého jazyka a komunikace. Učím studenty učitelství na FF UK a středoškolské studenty na Gymnáziu Paměti národa. Baví mě moderní didaktika a smyslupné vzdělávání.

Petra Boháčková

Petra vystudovala Pedagogickou fakultu UK, obor učitelství fyzika – základy techniky. Postupně dostudovala angličtinu a environmentální výchovu. Aktuálně učí na Základní škole a Mateřské školy Dr. E. Beneše v Praze 9 - Čakovicích fyziku a anglický jazyk a pracuje tam také jako zástupkyně.

Je členem GEG Učte s námi, vedoucím ambasadorem Future classroom lab European schoolnet, od prosince 2014 Apple Professional Developement Trainer a od roku 2015 také Apple Distinguished Educator.

Jitka Rambousková

Učitelka 2. st M + Inf, fanda do technologií ve výce a autorka webu www.cojsemvyzkousela.cz

Slávek Hora

Měl jsem být zemědělcem, ale chtěl jsem být učitelem. Dokázal jsem to. S češtinou a dějepisem. A pak přibyla také informatika, protože ji neměl kdo učit. Smysluplné využití ICT v předmětech, to je moje poslání a můj cíl. Stejně tak první linie – základní škola. Momentálně Základní škola Bystřice, okres Benešov. Jinak jsem stále ale všudezdejší. Lektor smysluplného zavádění ICT do výuky a formativního přístupu k hodnocení.

PetR Caloň

Jsem učitelka matematiky a fyziky na Gymnáziu v Židlochovicích. Učím dvacet let a poslední dobou se učím hrát na hřišti svých žáků a používat nástroje, které jsou jim blízké. A moc mě to baví.

Irena Matušková

Zdá se, že mám malý radar na odhalení nadaných dětí. Kde se vzal? Jsem učitelka, kterou práce s nadanými dětmi nesmírně baví a naplňuje, jsem matkou nadaného dospělého dítěte a v době, kdy tohle téma bylo velká neznámá, jsem pravděpodobně byla nadané dítě. Na vlastní kůži jsem si tak zažila pohled ze všech stran.

Hana Šandová

Paní z Půdy Městské knihovny v Poličce, učitelka informatiky na Gymnáziu Jana Keplera v Praze 6. Ve své práci, která je zároveň jejím koníčkem, pracuje s předškoláky, školáky, ale i dospělými. Zaměřuje se především na rozvoj informatického myšlení prostřednictvím robotiky, hravého programování, 3D modelování a 3D tisku. Zajímá se o využívání technologií napříč předměty.

Pavlína Loňková 

Učí na 1. stupni, od roku 2019 je členkou týmu fakultní a laboratorní základní školy Labyrinth v Brně, kde působí jako třídní učitelka, interní mentorka, metodička pro 1. stupeň a také v rozšířeném vedení školy. 

V balíčku zásadních pedagogických témat má v poslední době zejména plánování a práci s cíli, oblast hodnocení, kolegiální podporu a rozvoj čtenářských a pisatelských dovedností. 

Jiří Starý

Aktuálně působím na brněnské ZŠ Horníkova jako učitel dětí 2. stupně. Původem jsem hlavně češtinářem, ale měl jsem to štěstí učit už ledacos, aktuálně se s radostí věnuji také zeměpisu a informatice. Zajímám se o moderní trendy ve vzdělávání a mezioborové přesahy. Zvlášť mě baví například mediální výchova. Na třech různých školách jsem pomáhal žákům či studentům vydávat školní časopis. A práve zkušenosti s vedením školní redakce bych s účastníky BUMeetingu chtěl sdílet na svém workshopu.   

Simona Špačková

Od útlého mládí je součástí udržování lidových tradic na Horácku a nyní propojuje moderní technologie s prohlubováním poznání kulturního dědictví dětí napříč všemi předměty. Vystudovala učitelství pro 1. stupeň se zaměřením na TV na MU v Brně. Ráda pracuje ve smysluplných celcích, kde využívá mezipředmětové vztahy a jejich vzájemné propojení s moderními přístupy k učení. Je autorkou procvičovacích sešitů z matematiky 2.-5. třídy a spoluautorkou metodik pro 2. a 3. třídu.

Pavel Špaček

Vystudoval učitelství matematiky a zeměpisu na MU v Brně. Již od studentských let ho fascinovaly počítače a jejich možnosti. Proto vždy hledal cesty, jak tyto technologie rozumně a efektivně uchopit. To ho dovedlo až k pravidelnému zařazování a využívání ICT ve vyučovací hodině jako běžné pomůcky.

Aktivně se snaží dělit se širokým okolím o své know-how na svých webovkách kantorina.cz, v rámci skupiny GEG Uranium a na Twitteru. 

Magdalena Málková

Magdalena vystudovala učitelství pro 1. stupeň ZŠ na Univerzitě Karlově v Praze. V průběhu studia se více zajímala o Hejného metodu vyučování matematiky, působí i jako lektorka a tutorka této metody. Spoluzaložila dvě základní školy na Kolínsku, učila na 1. i 2. stupni ZŠ. Má zkušenosti i s výukou v Montessori mateřské škole. Vede semináře a webináře pro učitele, v době pandemie spolupracovala s Českou televizí na pořadu UčíTelka. Několik let působila v projektech Inovace ŠVP ve školních družinách a diferenciace výuky matematiky na 1. stupni ZŠ. Je autorkou a spoluautorkou metodických materiálů pro učitele. Za svou práci získala ocenění v Global Teacher Prize Czech Republic.

Baruš Jeřábková

Mgr. Barbora Jeřábková je lektorka, umělkyně a hudebnice, jejímž cílem je propojování umění, vzdělávání a technologií. Působí mimo jiné jako koordinátorka kreativní a digitální výuky v NF Eduzměna Kutnohorsko a v oblasti digitalizace ve školství spolupracuje také s Národním pedagogickým institutem. Jejím přáním je poskytovat učitelům inspiraci a podporu a přispívat k pozitivním změnám ve vzdělávání. Více na Barus.cz

Jitka Chalupníčková

V organizaci Jules a Jim, která se již přes 20 let věnuje primární prevenci na školách, jsem členkou týmu, zabývajícím se intenzivně již několik let tématy efektivní kyber prevence a digitálního wellbeingu. Jsem projektovou manažerkou nově vznikajícího projektu na tato témata a zároveň bývalou koordinátorkou a lektorkou kyber preventivního programu Internetoví úžasňáci. Před působením v Jules a Jim jsem působila jak v komerční, tak neziskové sféře jako projektová manažerka různých vzdělávacích projektů. Mimo Jules a Jim pracuji jako psychoterapeutka. 

Vendula Smith

Vystudovala jsem anglistiku a germanistiku na FF Brno a od té doby učím děti i dospělé. Za svůj profesní život jsem učila na jazykovách školách, ve Španělsku i na mezinárodní škole v Brně.  Poslední dva roky vyučuji anglický jazyk na ZŠ Didaktis. 

Ve svých hodinách stále hledám cesty, jak výuku udělat co nejzajímavější a zároveň přípravy co nejefektivnější. 

Klára Jabůrková 

Působím jako školní speciální pedagožka na ZŠ Didaktis a setkávám se s dětmi s pestrou škálou potíží. Stále se snažím hledat pokročilejší způsoby, jak jim pomáhat zažít při učení úspěch a jak jim pomáhat na cestě ke kvalitnímu a spokojenému životu.

Peter Zafka

Vstudoval aprobaci matematika a náboženská výchova ve slovenském Ružomberku. V současné době učí fyziku a informatiku na Základní škole a gymnáziu Navis ve Světicích, vede kroužky robotiky a programování pro děti od tří do 12 let, školí na různých letních školách.

Lukáš Janků

Pracuje jako Education Manager ve firmě Moravia Consulting v Brně. Pravidelně vede workshopy a webináře o robotice a 3D tisku, na kterých si účastníci mohou sami vyzkoušet práci s nabízenými roboty a nasbírat inspiraci pro tvorbu vlastních zadání přizpůsobených schopnostem dětí a probírané látce.

Magdalena Tylová

Zkušenosti z jazykové základní školy a taneční konzervatoře mě přivedly na Pedagogickou fakultu MU. Cesta na Erasmus a práce jako asistent pedagoga již při studiu začaly učitelskému povolání dávat smysl a nový rozměr. V současné době patřím k týmu ZŠ Labyrinth, kde učím na 1. stupni. Při mé práci se snažím vidět a slyšet své žáky a výuku připravovat s ohledem na jejich potřeby a možnosti. V tom mi moc pomáhají principy nenásilné komunikace. Stále objevuji další zákoutí učitelského řemesla a baví mě výzvy, které to každodenně přináší. Nejvíce mě baví hodiny matematiky a lámání si hlavy nad šiframi, hlavolamy a logickými úlohami. V současnosti často zaměřuji své přemýšlení na práci s nadanými dětmi.

Jindřich Zdráhal

Jmenuji se Jindra Zdráhal a momentálně učím na Obchodní akademii ve Veselí nad Moravou, kde se snažím učit informatické předměty a fyziku. V průběhu mé kariéry (začínal jsem učit v roce 2006) jsem postupně víc a víc zjišťoval, že mě učení baví.

Jsem taky fanda do technologií, a hlavně technologií ve vzdělávání. S touto svou zálibou se chlubím ostatním a snažím se jim ukazovat, že to vlastně nic není.

Vít Kalisz

Jsem spoluzakladatel a ředitel firmy OrgPad s.r.o., která buduje a spravuje stejnojmennou webovou aplikaci na adrese orgpad.com. Nesmírně si cením vědomostí a celý život prahnu po nových. Zároveň jsem ale dostatečně líný na to, abych se za nimi urputně honil, a raději přemýšlím, jak si cestu k nim usnadnit. To mě před pěti lety dovedlo k OrgPadu - nástroji, který podporuje přemýšlení a zjednodušuje tak učení.

Hana Dufková

Hana Dufková (*1986) vystudovala český jazyk a literaturu a estetiku na FF UK. Pracuje v Ústavu českého jazyka a teorie komunikace FF UK a devět let pracovala v oddělení jazykové kultury Ústavu pro jazyk český AV ČR. Velmi ji zajímá didaktika jazyka, je spoluautorkou vznikající řady učebnice češtiny, na fakultě zajišťuje několik tematických aktivit, jako externí revizorka spolupracovala s Cermatem a podporuje jazykové začleňování lidí z Ukrajiny. Její druhou vášní je popularizace lingvistiky, píše popularizační texty, přednáší a přidala se i k platformě Zeptej se vědce. Přestala věřit v to, že se jazyk dá a má dát usměrnit. Jednou by ráda vařila pivo a psala příběhy pro děti.

Jana Kratochvílová

Jitka Klimešová

L. Secká

Dana Veselá